יום ראשון, 28 במאי 2023

אז מדוע התנועה החרדית אינה - כטענת מנהיגיה - המשך של המסורת היהודית אלא היפוך גמור שלה, ומה בכל זאת אפשר לעשות חוץ מלקדם פוליטיקה רעה או פאניקה ציבורית?

 א. כמה הבהרות

נקדים ונבהיר - תנועה חרדית זה דבר אחד, ואדם חרדי זה דבר אחר. יש קשר בין אדם חרדי לתנועה חרדית, אבל דיון היסטורי לא עוסק באדם מסוים, ובוודאי שאין בו משום כוונה 'להסית' או להטיל דופי בציבור שלם, שממילא, כפי שנראה להלן, הוא אולי 'ציבור' אבל הוא בוודאי לא 'שלם'.

ועוד הקדמה - הדיון שלהלן מתייחס בעיקר לשורשי התנועה החרדית כפי שהחלה להתפתח בתחילת המאה ה-19, המאה השכוחה והחשובה ביותר בעת החדשה, עם כל הכבוד, ויש הרבה מאד כבוד, למאה ה-20, ועם מעט הכבוד, ויש מעט מאד כבוד, למאה ה-21.

ועוד אחת - במוקד הדיון תעמוד בעיקר שיטתו של החת"ם סופר, שנחשב על ידי החוקרים הרציניים בנושא כדמות המפתח להבנת התנועה החרדית. אין שום כוונה להקיף את כל הנושא. האיש חי כמעט 77 שנים, שאפילו בימינו זה הרבה זמן, קל וחומר לפני 200 שנה (הוא נולד ב-1762 בפרנקפורט, והלך לעולמו בפרשבורג, ברטיסלבה של ימינו, ב-1839).

ואחרונה - הואיל וברור שיש קשר בין תנועה לבין האנשים שמרכיבים אותה, והואיל ויש קשר בין היסטוריה רחוקה יחסית (200 שנה) לאקטואליה - אחרת לא הייתי מבזבז לא את הזמן שלי ועוד פחות מכך את של חמשת הקוראים של רשומה זו - חשוב להבהיר כבר כאן את אופי הקשר, כפי שאני מבין אותו, גם כהיסטוריון וגם כאזרח ישראלי חרד מהתשובות על השאלה לאן הולכת התנועה החרדית.

ב. אז לאן הולכת התנועה החרדית? התשובה בלתי אפשרית אם לא מבינים קודם מאין היא באה

ובכן, כפי שנגזר מהכותרת, התנועה החרדית היא שינוי דרמטי. היא לא המשך היהדות של פעם כפי ששוטים רבים מאמינים (רובם, אגב, חילונים גמורים!), אלא תמורה. התמורה הזו מתאפיינת בגישה השוללת עקרונית את המודרנה בכלל, ואת מימדיה הרעיוניים בפרט. הואיל ואי אפשר כמעט להמלט מהצד הטכני של המודרנה (חשמל, ביוב, תחבורה, קיצבאות ילדים, בטחון ומהפכה תעשייתית המאפשרת לייצר מזון אולטרא-כשר במחירים נמוכים), הדגש של התנועה החרדית הוא על שלילת המימד הרוחני של המודרנה (המדע, הלאומיות הפוליטית, שוויון בפני החוק, כפיפותם של כל הארגונים האזרחיים - כמו כל בתי הכנסת וכל מה שסביבם - לשלטון החוק, והחמור מכל אלו: השוויון העקרוני בין כל בני האדם).

מתוך כך קל להבין מדוע ההבחנה בין 'התנועה החרדית' ל'אדם החרדי' מובנת מאליה או אמורה להיות כזו: הואיל וקשה מאד לסמן את הגבול בין שני המימדים הללו של המודרנה, הרי שלא פלא שבני אדם חרדים שונים מנהלים את חייהם הממשיים באופנים שונים. ולכן מצד אחד יש 'תנועה חרדית' שניתן לאפיינה מבחינה עקרונית, ואילו מצד שני, בפועל, יש התנהגויות שונות, לא פעם מנוגדות.

ואמנם, כפי שכולנו מכירים מהמציאות הישראלית (ומדוגמאות נוספות ברחבי העולם, כלומר בכל המקומות בהם חיים חרדים), יש חרדים שמזדהים מכל בחינה - כולל שירות צבאי - עם הישראליות; יש חרדים שבפועל מתנהגים כישראלים גם אם לא ממהרים להכריז על כך ברבים; יש חרדים שבלית ברירה משתלבים יותר ויותר בישראליות כי כך נגזר מהמציאות הכלכלית בעיקר; ויש חרדים שככל שעולה שיעור החרדים משלושת הסוגים הראשונים (כלומר אלו שעוברים ישראליזציה למעשה ולהלכה ברמות כאלו או אחרות) כך הם מהדקים שורות, מגבירים קנאות, מסתגרים עוד יותר, עוטפים ילדות בנות 6 בשקים שחורים, וכן הלאה.

מדובר בתהליך. כמו כל תהליך היסטורי, אין שום דרך לדעת בוודאות לאן יגיע "בסופו", גם מהסיבה הפשוטה שאין דבר כזה "סוף". כמו תל-אביב ופוליטיקה, גם המציאות החרדית היא 'ללא הפסקה', יש בה רק פסיקים, לא נקודות.

ג. אז מה אפשר לעשות גם בידיעה שאי אפשר לחזות את העתיד?

העובדה המצערת שאין באפשרותנו לחזות את העתיד, אין פירושה שאין מה לעשות בהווה. ומה עושים בהווה? בגדול יש שתי אפשרויות: 

האפשרות האחת - לעשות כל מה שרק אפשר על מנת לשמור על הדימוי של התנועה החרדית כאילו מדובר על מקשה אחת, תוך כדי שימת דגש על ילדות הטליבאן והתפעלות מכל שטות שאומר נציג חרדי בכנסת ישראל (החוכמה האחרונה ששמעתי היא על אותו חבר כנסת גאון, ששיתף אותנו בגדולתו הנשענת על העובדה שהוא לא מתחנך על ברכי נועה קירל, ושאם הדבר היה תלוי בו הוא היה מעניק לה בגדים). זו בדיוק דרכם של רוב אזרחי ישראל, אלו שנציגיהם יושבים בקואליציה ואלו שנציגיהם מאיישים את ספסלי האופוזיציה ואת הכיכרות ואת הגשרים ואת מדורי המאמרים ואם הייתי בפייסבוק לא הייתי מתפלא לראות שאת רוב רשומות הפייסבוק. 

לפני שנעבור לאפשרות השנייה, המומלצת בעיני כותב שורות אלו, ראוי לשים לב לתופעה המרתקת הזו: שיתוף הפעולה בין רוב האופוזיציה לרוב הקואליציה, שיתוף פעולה במרכזו בחירה מודעת (אלא אם מדובר בטיפשות, במאה ה-21 זו אפשרות סבירה לחלוטין, אצל כמה אנשים מדובר בערך מקודש) להביט רק על חלק מהתמונה, כל צד מסיבות מנוגדות:

קואליציית נתניהו חייבת את החרדים כגורם אחיד ומגובש, שמשקלו האלקטוראלי מצדיק כל ויתור וכל סעיף בתקציב המדינה

אופוזיציית נתניהו חייבת את החרדים כגורם אחיד ומגובש, כדי להעמיק את הפאניקה, כדי להדק את השורות, כדי שהגעוואלד ישמע חזק וצלול מקפלן ועד מרכז חורב ובחזרה.

ככה לא בונים חומה כבר אמר מי שאמר? אז הנה זה שוב: ככה לא בונים חומה

האפשרות השנייה - להפעיל את המדינה כדי לחזק את החרדים העוברים ישראליזציה ולהחליש את אלו המתנגדים לה עקרונית. ועד שהמדינה תופקד בידיים של אזרחים שמבינים את החכמה הקטנה והמובנת מאליה הזו - ובלבד שמפעילים את השכל הישר, זורקים את הציניות של נתניהו ואת הפאניקה-המעושה-המאוסה של אהוד ברק - הנה מה שיכול לעשות כל אזרח הרואה באפשרות השנייה את האפשרות היחידה: א. להפסיק את הפאניקה. ב. להפעיל את השכל. ג. לקרוא לדברים בשמם: ואת הקסם הזה - לקרוא לדברים בשמם - אפשר לעשות רק ואך ורק על בסיס הבנה היסטורית של התנועה החרדית ושל יחסיה עם המודרנה בכלל ועם הייצוג היהודי שלה - התנועה הציונית ומדינתה ישראל - בפרט.

ד. תקציר ההיסטוריה של התנועה החרדית - רשות הדיבור לחת"ם סופר 

נתחיל בשני המשפטים המוכרים לכל מי שעוסק בנושא, וגם לרבים מאלו ש'סתם' יצא להם לשמוע את המפורסם מבין השניים:

"חדש אסור מן התורה" קבע חת"ם סופר, ועוד לפני שניגש לברר למה הכוונה ומה ההקשר (ובלי הקשר אי אפשר להבין כוונה), נגיד את הדבר החשוב ביותר: התורה לא קובעת שום דבר לגבי איסור על חדש. אם בכלל, כפי שמלמד הפסוק מספר ויקרא "וישן מפני חדש תוציאו", אז התורה אומרת שחדש עדיף על הישן.

האם החת"ם סופר לא יודע את זה? בוודאי שכן. אבל זו בדיוק הנקודה. המייסד הלא רשמי של התנועה החרדית עושה בתורה כבשלו, באופן מהופך במקרה הזה, במודעות שלמה ומתוך כוונה חברתית-פוליטית, וזה הרי בדיוק מה שהופך את התנועה החרדית להיפוך גמור של המסורת היהודית, בניגוד גמור לטענת מנהיגיה, ובניגוד גמור למה שחושבים עליה די הרבה חילונים שנישבו בבורות.

המשפט השני פחות מוכר אבל עוצמתי פי כמה: "השומע ישמע והחודל יחדל". מדובר בצירוף מלים המופיע בספר יחזקאל, אבל כוונתו נובעת מהקשרו - וזה הזמן להסביר מה זה אותו 'חדש' שמככב במשפט המפורסם. ובכן, התשובה כבר נאמרה קודם לכן במאמר זה: חדש=מודרנה. במלים אחרות, הח"ם סופר אומר לנו את דעתו האישית ואת דעתו האישית בלבד, לפיה התורה אוסרת על המודרנה. וזו תמצית התנועה החרדית אם זה לא ברור, ואין בכך שום המשך למסורת היהודית אם זה לא ברור.

וכיצד העניין הזה מסביר לנו את המשפט השני? בפשטות: החת"ם סופר בעצם אומר שמי ש"ישמע" כלומר יבין את "המשמעות" של הציווי הכאילו-תורני "חדש אסור מן התורה", לא-יחדל להיות יהודי, ולהפך: מי שאיננו שומע שחדש אסור מן התורה, יחדל להיות יהודי.

והנה לנו העמדה החרדית העקרונית מאז הופעתה על במת ההיסטוריה כתופעה חדשה חסרת תקדים: יהודי הוא רק מי שהולך בדרכם של הרבנים והארגונים שהלכו בדרכו של חת"ם סופר. נקודה.

ה. ביקור קצר במקסיקו

מנהל בית ספר חרדי במקסיקו לא התבייש לומר לא מזמן לקבוצת מחנכים יהודים מקומיים את המשפט הבא: "מי שאיננו מחנך את ילדיו באופן בו אנו מחנכים בבית הספר הזה למעשה עוסק בג'נוסייד". נקודה. וכל מלה נוספת מיותרת, להוציא את כל שאר המלים שמתקיימות סביב המלים הללו, כמו למשל העובדה שאת הדברים הללו שמעתי ממנהל בית ספר חרדי אחר במקסיקו, שלדעתו העמדה הזו של עמיתו החרדי היא חסרת בסיס, מקוממת וראויה לכל גנאי.

מה שמחזיר אותנו לפרק השני במאמר זה. הנה מסתבר שלא צריך להרחיק לירושלים או להפליג עד בני ברק. אפילו במקסיקו הקרובה מכמה בחינות פי כמה ממאה שערים או מאלעד, מתקיים הנס הגלוי הזה: הנה לנו שני חרדים מבחינה סוציולוגית (מעיל שחור בשיא החום כביטוי לקפדנות הלכתית). אבל החיים זה לא רק, או בעיקר לא סוציולוגיה, אלא שילוב של תרבות ופוליטיקה. ובהתאם:

החרד האחד מתייחס בביטול מזלזל בלשון המעטה לכל מי שלא "שומע" כמוהו את ציוויו הסובייקטיבי והחדש של החת"ם סופר אודות האיסור חסר השחר מבחינה תורנית על החדש.

והחרד השני מתייחס בזעזוע לעמיתו לסוציולוגיה (ולפרקטיקה: שניהם מחנכים, שניהם בתפקיד ניהולי בכיר) ורואה בכל יהודי באשר הוא יהודי, שותף גם אם בר-פלוגתא.

ו. ובחזרה לפרשבורג, 1807

הימים ימי 'המלחמות הנפוליאוניות' שמבחינה רעיונית השאלה המרכזית שעמדה מעליהן היתה מה תפקידה, עתידה והשלכותיה של המהפכה הצרפתית על היבשת כולה, ובעצם על העולם כולו, כולל היהודים כמובן.

על רקע עניינים אלו עלתה באופן חריף שאלת הזהות היהודית. שליטים כמו נפוליאון ניסו לברר למי נתונה נאמנותם של יהודי צרפת, ליהודים או לצרפת. היהודים שהיו רגילים בשאלות מסוג זה, הסבירו בקלות שאין שום סתירה.

על השאלה האם נפוליאון השתכנע, לא נענה כרגע. כך או אחרת, מ-1815 הפך האיש המעניין הזה לעוד פרק בהיסטוריה. שאלת הנאמנות האזרחית לעומת זאת נותרה בעינה, והיא מעסיקה כמובן גם את הישראלים. כי מה לעשות ושאלת הנאמנות האזרחית היא שאלה חדשה חסרת תקדים, מה שמסביר מדוע ראו תומכי הרעיונות של המהפכה הצרפתית בחינוך את הגורם המרכזי שיבטיח, אם בכלל, תשובה סבירה לקונפליקט הנאמנות (המאפיין כל אזרח שנאמנותו הטבעית היא לבני משפחתו והנה הוא נדרש לתרום ל'כלל' מופשט שמורכב בין השאר מאוהדי בית"ר ומצביעי הרשימה הלא-משותפת, כמו גם מיטורללות ועוד ועוד).

ומכאן למעמדה העליון של מערכת החינוך בכל המדינות הדמוקרטיות, ומכאן ההבטחה (המקויימת בחלקה בכל מקום, לא רק בישראל), שהיא חייבת להיות חובה ולכן חינם.

ומכאן קצרה הדרך ללב העניין החינוכי: לימודי הליבה, לב החינוך. ומכאן קצרה הדרך להבין מדוע קל לאפיין את התנועה החרדית סביב השאלה הזו. כשנדרש החת"ם סופר לאופן בו התמודדו חכמי צרפת עם השאלות המקשות של נפוליאון ב-1807 (שאלת הנאמנות כאמור), הוא שיבח מצד אחד את האופן בו החכמים הללו התמודדו עם האתגר, אבל במכתב פרטי לאחד מהם, שהציג עמדה לפיה מן הראוי שיהודים ילמדו לימודים כלליים, כתב החת"ם סופר דברים ברורים והפוכים, לאמור:

"אם ילמדו בתחילת גדלם פשט המקראות וחוכמת החיצונים שהם חוץ לתורה, אזי טרם יגדלו ויגיעו לחלק הדרושים ותורה שבע"פ שהיא העיקר, כבר בחרו בהפקרא וכפרו בה' ותורתו". במלים אחרות, לחת"ם סופר היה ברור כי חינוך לפי שיטת המשכילים - קודם לימודי ליבה ואחר כך תורה - "יפרקו עול לגמרי".

והנה מכלל הלאו של חת"ם סופר מתבהרת במלוא עוצמתה תשובתו הנכונה של כל מי שחרד לעתיד מעמד החרדים בישראל ובכל מקום אחר: קודם פשט המקראות, במקביל חוכמת החיצונים, ובשעות הפנאי - או בכנסיית הבטלנות (במובן התלמודי), כלומר האוניברסיטה - הדרושים והתורה שבעל פה, שהיא לא העיקר, ממש לא.

כך או אחרת, "פריקת עול" לא תהיה כאן, כי אם יש משהו שלמדנו ב-200 השנים האחרונות, הוא ש"פריקת עול" באה תמיד מצד אלו, שכמו הרשע בהגדה של פסח, הוציא את עצמו מהכלל. 

ז. ולמה בכלל כל זה חשוב?

בעולם מתוקן, או בעולם בו רמת השיח היתה סבירה, לא היה צורך לשאול את השאלה הזו. ברור למה כל זה חשוב. כי כדי לדעת לאן הולכים יש לדעת מאין באנו, וליגאל אלון יש משפט יפה שכמעט כולם קצת טועים כשהם מצטטים אותו. אלון מציע שהעם 'יכיר' (ולא 'יזכור') את עברו, ומדובר בהבדל חשוב. כי הזכרון יכול להצמית, בעוד שהיכרות היא פשוט מה שהיא: היכרות.

כך או אחרת, בהנתן רמת השיח של המאה ה-21, אין ברירה אלא ללעוס עוד טיפה את העיסה הזו ולהסביר כי כל העניין הזה חשוב משתי סיבות מרכזיות, 1. פוליטית 2. תודעתית:

1. פוליטית: כי פוליטיקה היא בין השאר עניין של חלופות. 

חלופה א' מעדיפה לראות בחרדים גוש נוקשה אחד, בין אם לצרכי גיוס אלקטוראלי ובין אם לצרכי פאניקה והיסטריה הנחוצות לתחושת הצידוק העצמי שהוא מבוא לצדקנות שהוא בסיס לכלום ולשום דבר. 

חלופה ב' מעדיפה לראות בחרדים ציבור מורכב ומגוון, שכמו כל קבוצה חברתית, עובר תהליך רב-פנים, ומכאן שאפשר לנהוג כלפיו כך ואפשר אחרת. שום דבר לא סגור, שום דבר לא הוכרע.

2. תודעתית: כי היא המשענת המרכזית של הפוליטיקה, שהיא אחת הזירות של השיח הציבורי, וברגעים מסויימים הזירה החשובה ביותר (כי דרכה מתקבעת לפרק זמן חשוב, שנה לפחות, זהותו של מקבל ההכרעות הציבוריות). ולכן, שוב, כמו בפוליטיקה גם באמא שלה - התודעה - יש שתי חלופות: 

האחת: להמשיך ולראות בחרדים לא רק גוש נוקשה אחד, אלא להמשיך ולחשוב שלמרות כל הדברים המשונים שמתלווים לתנועה הזו (מעיל באוגוסט), יש להודות לעצם קיומה שהרי אנשיה שומרים על היהדות האמיתית, עניין חשוב בכלל ובמדינה יהודית בפרט.  

השניה: להבין סוף סוף שהחרדים הם חידוש בדיוק כמו התנועה הרפורמית, או הבונד, או אחדות העבודה, עם כל ההבדלים הנחוצים בהשוואות הללו. ולכן בדיוק כשם שלא 'השומר הצעיר' או 'בני עקיבא' הם המודל שאין בלתו לאופן בו אמורה להראות החברה היהודית החדשה במדינת הלאום שלה, כך גם לא החרדיות היא המודל. חרדיות כזו או אחרת יכולה להיות והיא אמנם חלק מויכוח מתמשך שימשיך וימשך על דמותה הרצויה של המדינה ושל החברה. שום דבר לא סגור, שום דבר לא הוכרע, אפשר כך ואפשר אחרת, ומנקודות מבט מסוימות (רפואת שיניים ציבורית חינם) יתכן מנהיג חרדי נאור יותר מהגדולה בפמיניסטיות הפרוגרסיביות (שסברה שאין זה עניינו של הציבור אפילו לא לשים פלואור במים, קל וחומר לעסוק בענייני רפואת שיניים).

ובעניין פעוט כמו עתידה של השן הטוחנת נסיים, כי החיים, מה לעשות, מורכבים גם מהזוטות הללו. 

14 תגובות:

 1. מהחת"ם סופר, דרך נפוליון ומקסיקו, עד לשן הטוחנת, הולכת אותי במסע מעורר חרדה עם קריצה, שלא הכול שחור, ומתחת למגבעת יש אנשים כמוני וכמוך. אתה חסר לנו בפייסבוק...

  השבמחק
  תשובות
  1. טוב לשמוע ממך... מתנחם כל שבוע גם עם המסעות שלך... הפייסבוק גדול עלי...

   מחק
  2. אומנם כן, מסע מהנה מאד כרגיל. צריך למצוא דרך להציג אותו ליותר אנשים

   מחק
  3. איך אמר גורדון? הבו לנו יחידים, הבו לנו מיואשים...

   מחק
 2. באתר הנ"ל https://tinyurl.com/2ynxnzbj טען בעל האתר שמה שמנע הכחדת היהודים במשך 2000 שנה היה מורא הגויים מאלוהים. אולי תוכל לזרוק שמה איזו דעה, אפילו עוקצנית :-)

  השבמחק
  תשובות
  1. מה יש לומר על הבלי התיאודיציאה?? אלוהים צודק גם אם הוא טועה, הוא עושה גם אם הוא לא עושה, כי מעשיו הם חסד גם כשהם רשע ורשעותו היא חסד גם היא רשע, ואין לדבר סוף. על השאלה מדוע הליצנים הללו משוכנעים שרק להם יש את המונופול על פרשנות ההיסטוריה הקדושה, בוודאי שאינני מסוגל לענות... הואיל ומבחינתי אלוהים 'האמיתי' הוא צורה לומר שלא הכל אני יודע, אבל לעומת זאת הואיל ומבחינתי אלוהים המתואר על ידי תרבויות ודתות ותת-דתות ודתות-ליצניות שונות ומשונות הוא ביטוי לאופן בו אנשים תופסים את עצמם ואת העבר והעתיד שלהם, אין לי אלא למיין את הדעות לשני סוגים בגדול: אלו שיש טעם להתייחס אליהן, ואלו שממש לא. הדעה הזו היא באמת קישקוש מקושקש מעייף ונדוש.

   מחק
 3. לא מבין מה אודי מנור רוצה מהחתם סופר. עם ישראל קיבל את התלמוד כפי שחתמו אותו רב אשי ורבינא בבבל כפרשנות המחייבת לתורה והקבלה הזו לא התבטלה. היא לא רלבנטית לאנשים חילוניים שאינם מאמינים אבל היא עדיין קיימת בתור קבלת האומה. החתם סופר טען שהעובדה שבעולם המודרני אין לקהילה סמכות בעקבות פירוק משטר הקורפרציות לא מבטל את החיוב הפרטי של אנשים דתיים ללכת אחרי תלמודם של רבינא ורב אשי. הרפורמים מרדו במחויבות לרבינא ורב אשי וכך צריך להתייחס אליהם כמורדים בקבלת האומה. זה כל מה שהחתם סופר טען. הוא לא היה אנטי ציוני. להיפך הוא כתב שעבודת האדמה בארץ ישראל היא מצווה כמו הנחת תפילין (היום זה צונזר על ידי האנטי ציונים). במובנים רבים הוא היה אדם מודרני מאד ומשכיל מאד. הוא פשוט סירב לקבל את הטענה הרפורמית שהיהדות צריכה לקבל צורה חדשה (רה פורם). אין לזה שום קשר להשכלה או לשירות בצבא. אלו שאלות שהתעוררו בהקשר שהחתם סופר בכלל לא הכיר וקיבלו תשובות שונות מאנשים אחרים לגמרי.
  ובעניין "חדש אסור מן התורה" ההתייחסות של אודי מנור לעניין רק מראה עד כמה הוא לא מבין על מה החתם סופר מדבר (חדש זו תבואה חדשה הנאסרת עד הבאת קרבן העומר).

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן לא מבין כלום ר' אנונימי... ככה זה שכשמדברים על העבר לא מסתכלים על ההיסטוריה... ואת התקלה הזו אי אפשר לתקן אלא מבפנים. כלומר ר' אנונימי יחליט שהוא רוצה ללמוד היסטוריה, יתכבד וילמד היסטוריה. אם יקבל את ההכרעה הזו יגיע בין השאר להיסטוריונים שבמקרה גם ידעו פי כמה ממני (ואני מרשה לעצמי להניח גם פי כמה מר' אנונימי) על רב אשי ועל התלמוד ועל ההלכות וכן הלאה, הם עצמם היו יהודים שומרי מצוות (אולי לא על פי מדרגתו של ר' אנונימי אבל יש לקוות שגם ר' אנונימי יודע שלא כולם זכו והגיעו לרום מעלתו), ואם יקרא למשל את מחקריהם של יהודים כשרים כמו משה סמט או יעקב כ"ץ, אולי יצליח סוף סוף להבין מה הוא ומי הוא חת"ם סופר, וחשוב מכך - מה היא ומה היא לא התופעה החרדית. אכן כן, יחסית לגדולי הדור שמנהיגים את התינוקות שנישבו באוהלה של החרדיות, תופעה שאנוסה על פי דיבורה להודות שהיא ממש לא יהדות, החתם סופר היה מודרני לעילא. הוא אפילו קידם הקמת בית ספר מקצועי כדי שילדי פרשבורג לא יפלו לעול בטלנות המשולה על פי ידידיו של ר' אשי לליסטות (וגם לרמב"ם, יהודי אמיתי נוסף, לא רפורמי חלילה, בוודאי לא חילוני טפו טפו חמסה חמסה, היה מה לומר על בטלנים ההופכים את התורה קרדום לחפור בו פרנסה על חשבון הציבור המשוקץ בעיניהם). אבל כדי להבין את כל זה דרוש לא רק שכל, ועושה רושם שרבנו אנונימוס ניחן בכמה גרם של החומר החשוב הזה, בכל זאת גם הוא נברא בצלם, אלא בעיקר נכונות ללמוד היסטוריה.

   מחק
  2. כדי לחסוך למגיב האנונימי הזריז להעתיק תגובות מהבלוג שלי לבלוג שלך ולהיפך הנה קישור למאמר תשובה שלי:
   https://yuddaaled.wordpress.com/2023/07/13/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/

   מחק
  3. כתבתי תגובה אצל י.ד. אבל היא מחכה לאישור ובעצם למה לא להוסיפה כאן.

   רק הערה אחת כי מבול הנושאים ותת-הנושאים כאן עצום: בהמשך, או ליתר דיוק פראפרזה על דברים שאמר לפני בערך 40 שנה ארנסט גלנר על הלאומיות – "מקרה נדיר של פער גדול מאד בין תיאוריה חלשה לפרקטיקה חזקה". ולמה זה חשוב? כי מי שמנסה להעמיד את היסוד של הזהות היהודית בימינו על עקרון אחד – כמו למשל כן\לא שולחן ערוך (בין אם אתה כמוני חילוני-אתאיסט ובין אם אתה תלמיד אדוק של חת"ם סופר) – מנסה לפתור את הבעיה שגלנר הצביע עליה, נסיון שנועד מראש לכשלון.

   מי לא מכיר את הפרופסורים למיניהם (אני פרופסור ולכן מותר לי לספר עליהם בדיחות בדיוק כפי שליהודי מותר לספר בדיחות אנטישמיות) שמוכיחים באותות ובמופתים (יש ליצן מפורסם מאד שיושב באונ' שייח מוניס ושאת ספריו תרגמו כבר לעשרות שפות) שהקשר שלו לסטודנט הערבי שלו גדול פי כמה מהקשר שלו ליהודי מבני ברק? מה שמוכיח – זו דרכם של פרופסורים ושאר פילוסופים – שאין לתיזה הלאומית שום בסיס, ומסקנתו של אותו ליצן מדופלם ומצוטט בעשרות שפות היא שהציונות המציאה את העם היהודי, את ארץ ישראל ואני לא זוכר עוד מה המציאה לשיטתו המבוססת באופן מובהק על לוגיקה חזקה מאד. הדומה – וזה הטיעון שלי – למאמץ העקר להעמיד את הזהות היהודית על כן\לא שולחן ערוך.

   לא, ידידים יקרים. לא. תודעת הלאומיות (יהודית או אחרת) היא עניין שלא התיאוריה הקשוחה תסביר אותו, ועם זאת הלאומיות לא רק קיימת אלפי שנים באופן כזה או אחר, אלא שהיא ההסבר החזק ביותר לקיומן המשגשג של דמוקרטיות ליברליות מעולות יחסית, כמו אלו הממלאות את יבשת אירופה בימינו: הולנד, דנמרק, פינלנד, אירלנד, רשימה חלקית.

   הנה חומרי קריאה נחוצים להבנת התופעה: NATIONS מאת אלכסנדר יעקובסון ועזר גת (באנגלית, אבל הנה הרצאה של עזר גת בנושא בעברית: https://udimanor.blogspot.com/2016/07/blog-post.html), וכמובן הספר המופלא של יעקובסון ורובינשטיין שממש בימים אלו מלאו לו 20 שנה (אבל הוא עדיין בגדר נעלם לא ידוע למרבית האקדמאים כלומר "האקדמאים" שיצא לי להכיר): ישראל ומשפחת העמים.

   ולסיום, יישום כל מה שאמרתי על המקרה שלי, יהודי חילוני אתאיסט:

   ראשית, על דרך השלילה – אני סבור למשל – אם כבר "אחדות העבודה" וכן הלאה – שהשולחן הערוך לא רק שאיננו רלבנטי לחיינו הציבוריים אלא שהוא לא רלבנטי אפילו ליהודים "האורתודוכסים" (ואם רלבנטי אז באופן כזה שלדבר עליו כעל מכנה משותף לאורתודוכסים חרדים או לא חרדים, זה להמציא משהו שלא קיים, הדומה בערכו התיאורי להבלים שמייצר הליצן הנזכר מאונ' שייח מוניס). הנה לכם עץ גבוה, גבוה מאד מאד, שאולי ברגע של חולשה – אני מקווה שלא – אמר את מה שאסור לומר, בוודאי לא ליהודי חילוני אתאיסט המזדהה עם ערכי "אחדות העבודה", אבל לו, פרופ' אבי שגיא (ובמקרה הזה מדובר בפרופסור ראוי מאד מאד לשמו) מותר לומר, כי זו האמת: "ב-90% מאורחות חיי אני חילוני". https://www.youtube.com/watch?v=Z4plZtCNaMo

   ועל דרך החיוב: התודעה היהודית שלי, יהודי חילוני אתאיסט האוחז בעמדות מדיניות של אחדות העבודה, ליברל מתון ויהיו שיגידו בתחומים מסוימים שמרן (למשל בכל הקשור לענייני מיניות, דעתי היא שהכל מותר אבל אין צורך לארגן בנושא תהלוכות תערוכות מפגנים צעדות והפגנות), נשענת קודם כל ויותר מכל דבר אחר על ההיסטוריה של העם מתוכו הגחתי לעולם בור ועם הארץ (כי זו דרכם של תינוקות בדרך כלל, עם כל הכבוד למיסטיקה של חב"ד הנשענת על שטויות שכתבו בנדון חז"ל, 'ניצוץ אלוהי' שמושתל בנשמתו של הרך הנולד): זהות יהודית היסטורית כזו עשירה מאד באפשרויותיה, והיא מראש – לי זה ברור – עלולה\עשויה לכלול דברים והיפוכם, כמו למשל תחושת סולידריות עם אזרחים יהודים שבכל שנה ביוני מציינים את יום הזיכרון ל"רצח" (כך!) אנשי האצ"ל על ידי "קין" (כך!), אי אז ב-1948 בחוף תל אביב, שלא לדבר על סולידריות שאני חש, מה לעשות, ליהודים חרדים המסתובבים בימי 'בין הזמונים' באתרי התיירות למיניהם, כשמסוגלותם בתחום 'כישורי החיים' (לעמוד בתור, לאסוף אשפה אחריהם ולצעוק קצת פחות) הם בערך ברמה של המגזר שתמיד מצטרף אליהם בדיונים הסוציואקונומיים.

   אבל כפי שאמר הרא"ג, רבנו ארנסט גלנר: הלאומית – תיאוריה חלשה, פרקטיקה חזקה. עובדה. אחרת לא היינו מנהלים את הדיון הזה. כך או כך, לא שולחן, ולא ערוך, ולא תלמוד, אלא כ(עוד) פרקים (משמימים או מרתקים יותר או פחות) בהיסטוריה יהודית שראשיתה אי אז בהמצאת אלוהים על ידי כמה אנשים חכמים בשלהי הבית הראשון שהתמזל מזלם להנות מעוצמתם המלוכה בימי יאשיהו וחיזקיהו, וסופה מי ישורנה, כי היא הולכת ונכתבת.

   מחק
  4. מרוב עומס לא שמתי לב שהתגובה צריכה אישור. מחילה.
   השאלה אם להתייחס אל היהדות כאל לאום היא שאלה שאני מתלבט בה לא מעט בפוסטים שונים. במובן מסוים לאומיות היא עניין מודרני המופיע עם פירוק המשטר הפיאודלי על בסיס רעיון האמנה החברתית. אולם גם לפני כן דיברו על עמים שונים (לותר במיוחד). לאומיות קשורה לשפה ושפה קשורה למערכת חינוך בסיסית מקיפה כפי שהבחין גלנר. לכן אני חושב שהבעיה בדרום אמריקה ומרכזה מתחילה בכך שאין לאומיות ואין לאומיות כי אין הכרה בשפות האינדיאניות. הרחבתי על כך כאן:
   https://yuddaaled.wordpress.com/2022/02/16/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%a9%d7%99/
   ומה עם היהדות?
   מפתה להתייחס אליה כאל קורפרציה ימי בינימית המחפשת את דרכה בעולם המודרני (דת? לאום?). בחלק מהפוסטים באמת כך התייחסתי אליה. אולם הקבלה של התלמוד באופן מחייב מבטא איזשהו הסכמה לאומית בין היהודים השונים. זה לא רק קורפרציה ימי בינימית המוגדרת באופן מקומי אלא הסכמה על מקומית על המחויבות לתלמוד הבבלי (ולא הירושלמי ולא הקראים או הצדוקים). לכן אני כן רואה את היהודים כעם שקיבלו את חוק התלמוד (ואני כמובן לא הראשון. גם אותו אציל במהפכה הצרפתית חשב ככה).
   בתור אתיאסט באמת אין לי הרבה מה לעשות איתך ועדין היות ושנינו מסכימים על הבסיס הלאומי ההיסטורי המשותף (ולא כמו הבונד שכפר בקיומו של בסיס היסטורי משותף ולא ראה שום קשר בין העובדה שבעבר אבותיו היו בני דת משה לאנשים אחרים שהם בני דת משה או כמו שנהוג לכנות אותם היו במחאה ערבים בני דת משה) המרחק המעשי ביננו לא כזה גדול.

   מחק
  5. מילא אתה טועה לגבי העם היהודי, בשם אלוהים... את ספר דברים אתה מכיר? מה יותר לאומיות מזה? ומה עם פסוק מהתפילה כמו 'אתה בחרת בנו מכל העמים', עם הדגש לא על הבחירה חלילה אלא על 'העמים'? מילא... אבל אתה טועה טעות חמורה לגבי מקור הלאומיות. התיזה הזו המוכרת בשם 'מודרניסטית', שגם אני גדלתי עליה באקדמיה לפני 30 שנה, לפיה הלאומיות היא עניין של מאתיים השנים האחרונות ולכן 'מומצא' וכל הג'ז הזה, חסרת שחר. לכן הפניתי אותך לספרם של עזר גת ואלכסנדר יעקובסון NATIONS שבו הם פשוט מפרקים את התיזה המודרניסטית ולא משאירים ממנה שריד ופליט. על הדרך הם מראים שמבחינת שורש הלאומית - קשרי שארות ותרבות - גם ארה"ב וכל מדינות דרום אמריקה עונות על הגדרת הלאומיות, כי זה העניין העמוק של התופעה הזו. ואם אין לך זמן לקרוא את הספר באנגלית, שמתי בתגובה שלי קישור להרצאה שנשא עזר גת לפני כ-7 שנים בנושא, ויש לו גם כמה יוטיובים מעולים. בקיצור, חשב מסלול מחדש בנקודה הזו. לגבי היותי אתאיסט, אל נא באפך, אף אחד לא מושלם... אבל מה לעשות שהרעיון לפיו ישות כל יכולה בראה את היקום ואז בחרה עם ונתנה לו הוראות כמו למשל לחכות שש שעות בין שוקו לשניצל (או להפך, אני אף פעם לא זוכר), איך שהוא נראית לי עלבון לאינטליגנציה. האם יש דברים שאני לא מבין? בוודאי. האם יתכן כוח עליון שברא את היקום? סביר שכן, אבל מכאן ועד הלתייחס בקדושה למיתוסים היהודיים של מתן תורה וכל השאר, המרחק עצום. מה כן? אני גאה באופן בו אבותי ואולי אימותי יצרו את דמות האלוהות המסויימת המאפיינת את האלוהים של היהודים: ישות הפכפכה, חסרת הגיון לא פעם, מופקרת ומופרעת, אבל בעלת תכונה חיובית אחת המכפרת על כל חטאיה: אמונה באדם וראיית האדם כבעל תפקיד בתיקון עולם, וזה הרי המשמעות של 'אדם בצלם אלוהים', כלומר אדם שהוא בעל יכולת בחירה מוסרית, שאכן, בדיוק כמו האלוהים שברא אותו (כך מספר הסיפור שסיפרו היהודים על האלוהים שהם בראו, אם זה לא מובן), גם הוא, האדם, הפכפך, חסר הגיון לא פעם, מופרע ומופקר. אבל למרות הכל מסוגל לטוב. זה אלוהים שאני יכול להזדהות עימו ואני אכן רואה בבריאת האלוהים על ידי היהודים של פעם, רעיון נפלא שמשמש לי כמקור השראה. אבל קדושה? יראת השם? שש שעות בין שניצל לשוקו? נו, באמת. די. בכלל ובפרט שאיך שאבי שגיא הגדיר זאת, והוא הרי אדם מאמין ותריגיסט ושולחנערוכיסט וכל השאר? ב-90% מאורחות חייו הוא חילוני. בלי שאני מכיר אותך, גם אתה, והמספר הנכון גבוה בכ-10 נקודות אחוז, אבל אני לא חזיר, לא רק כי אני יהודי שמבין שחזירים ויהודים לא הולכים ביחד. אז שיהיה. גם 90% חילוני זה בסדר.

   מחק
 4. אודי אמרת "רפואת שיניים ציבורית חינם" בהקשר של נאורות. אולם אין לכך שום קשר לנאורות והרבה קשר לגזילת כספי הציבור. שהרי היא לא חינם אלא ממומנת על ידי כספי המיסים. מי שמשלם את הרוב המוחלט של המיסים הם לא החרדים אלא החילונים וגם הדתיים הלאומיים. מי שמקבל רפואה חינם הם בעיקר החרדים מאחר ולהם יש הרבה ילדים (מדובר על רפואה "חינם" לילדים). כך שלא בנאורות מדובר אלא בגזל פשוט.

  השבמחק
  תשובות
  1. רפואה ציבורית היא הדרך הנכונה לנהל רפואה. נקודה. מי שעוד לא מבין את זה שיבדוק את ההבדל בין המקרים של קנדה וארה"ב. על השאלה מדוע חרדים לא לוקחים חלק שווה בתחום הכלכלי יש לענות באופן נפרד.

   מחק